Obszar działania

Wszelkie działania eksploatacyjne i inwestycyjne prowadzone przez Firmę

EKO SYSTEM Leszek Felsztyński

nastawione są na zrównoważenie oczekiwanych efektów środowiskowych ze społeczną odpowiedzialnością ekonomiczną w ramach misji działalności w sferze publicznej.