Edukacja

foto: https://www.freepik.com/

“Natura jest naga, więc ludzie postanowili przykryć ją śmieciami”

Grzegorz Stańczyk

Nasza codzienna praca to dbanie  o środowisko,  prowadzimy  działania edukacyjne mające na celu zmniejszenie ilości odpadów u źródła.

Program edukacji ekologicznej związany jest z działaniami podnoszącymi świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz kreowania postaw proekologicznych.

foto: https://www.freepik.com/
foto: https://www.freepik.com/

Do głównych założeń programu w zakresie gospodarki odpadami należy:
· poszerzanie wiedzy społeczeństwa z zakresu ekologii
· omawianie przepisów z zakresu właściwego gospodarowania odpadów
· rozpowszechnianie informacji dotyczących właściwej segregacji odpadów
· prezentacja korzyści, jakie płyną wraz z prawidłową gospodarką odpadami

“Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie.”
Arystoteles

Poniżej znajdą Państwo zdjęcia z wykładu w I LO im.Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli.